Christ is risen from the death

De Maat Genomen

Voor de rechterhelft van het tweeluik ‘De Maat Genomen’ heb ik de Vinger  van God uit het wereldberoemde fresco ‘De Schepping van Adam’ van Michelangelo als voorbeeld genomen. Het inspireerde mij om Christus opstanding als volgt te verbeelden…

De Schepping van Adam is onderdeel van een groter fresco dat zich bevindt op het plafond van de Sixtijnse kapel in Vaticaanstad, geschilderd door Michelangelo (1475-1564) in 1511. Hij ontving de opdracht van Paus Julius de II. De Schepping van Adam (en meer nog de uitgelichte handen) is één van de wereld beroemdste en meest gereproduceerde schilderingen.

Juist het iconografische van de voorstelling is goed te gebruiken in een tekening, iedereen herkent en begrijpt deze immers.

De wijzende vinger als beeld voor Gods Geest

Wikipedia benoemt als inspiratie voor Michelangelo de hymne “Veni Creator Spiritus” In deze hymne wordt de Heilige Geest genoemd: Vinger van Gods rechterhand 

Tu septiformis munere, (U, die de zevenvoudige gaven draagt,)
digitus paternae dexterae (Vinger van Gods rechterhand,)
tu rite promissum Patris (U, die het beloofde geschenk van de Vader bent,)
sermone ditans guttura (schenkt ons de gave van de spraak.)  

Ik heb de overbekende Arm van God gekoppeld aan een ribbenkast. De dode wordt weer levend. Het is mijn manier om zichtbaar te maken dat ik geloof dat Jezus is doodgegaan, maar opgestaan is door de kracht van God. En hij sterkt zijn arm / Geest uit naar de mens om hem tot een nieuwe, eeuwige en geestelijke schepping te maken.

De linkerkant van het tweeluik toont de mens. In dit geval een door corona geteisterde mens. Anderhalve meter wordt vanaf nu de afstand tussen de mens en de ander.  Het tweeluik is gemaakt in het voorjaar van 2020.

De uitgestrekte arm van God, die de mens leven geeft, wordt in dit tweeluik bijna een beschuldigende vinger. (dit was niet mijn bedoeling).   Misschien komt dit door de discussie die toen gaande was in hoeverre de pandemie aan onszelf te danken is door de internationaal toegenomen stroom van goederen en mensen.  De meetlat wordt in dit verband bijna een meetlat langs ons gedrag.  Ik bedenk titels pas achteraf en heb uiteindelijk voor ‘De Maat Genomen’ gekozen. 

Nu – in het voorjaar van 2021- wordt de titel van het werk ‘De Maat Genomen’  steeds actueler. Voortdurend wordt langs ons gedrag de meetlat gelegd, en zijn we positief/ negatief , sociaal/ a-sociaal, normaal/ wappie.

De Maat Genomen